Haberler

“İşletmeye Giriş” Kitabı Yayımda!


İstanbul Arel Üniversitesi-Hiperkitap işbirliğiyle üniversitemizin ilk yayını olan “İşletmeye Giriş” kitabı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey ve İ.İ.B.F. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ SANI editörlüğünde Eylül 2019’da yayımlandı. Çağdaş bir yaklaşımla işletmelerin yönetsel ilke ve fonksiyonlarını konu alan bu çalışma; küreselleşme, teknoloji ve etik ekseninde evirilen günümüz iş ortamının temel unsurlarını anlamada temel bir kaynak niteliği taşıyor.

Prof. Dr. Ali Argun Karacabey ve Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ SANI editörlüğünde ülkemizin önde gelen üniversitelerinin farklı disiplinlerinde çalışan öğretim üyelerinin katkılarıyla ortaya çıktı.

Yedi bölümden oluşan kitabın birinci bölümü “İşletmelerin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yetkin ÇINAR tarafından; ikinci bölüm olan “Küresel Dünyada İşletmecilik” konusu, Altınbaş Üniversitesi, İşletme Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Arzu ÇAKAR tarafından; üçüncü bölümünde “Yönetim” fonksiyonu, İstanbul Okan Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Murat BOLELLİ tarafından; dördüncü bölüm olan “Üretim-Tedarik” fonksiyonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk PERÇİN tarafından; Beşinci bölümde “Pazarlama” fonksiyonu, Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Irmak BAKİOĞLU ile Doç. Dr. Elif YOLBULAN OKAN tarafından; altıncı bölümde “Finansman” fonksiyonu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU tarafından; yedinci ve son bölümünde “İnsan Kaynakları” fonksiyonu, İstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ SANI tarafından kaleme alındı.

İşletmeye Giriş kitabında ele alınan konular; İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler ve benzeri Fakültelerin İşletme Bölümü akademisyen ve öğrencileri ile genel işletme konularına ilgi duyan herkesin çalışma ve araştırmalarına ışık tutacak. 

Haberler