Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Ar-Ge ve İnovasyon İş birliği


Üniversitemiz ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Vatan Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi faaliyetleri kapsamında üniversitemiz ve emniyet memurlarına yönelik olarak teknik gezi ve proje bilgilendirme semineri düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İleri Teknoloji Eğitim, Prototip Oluşturma, Araştırma ve Geliştirme Merkezi üniversite, teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgelerinin üretimin ve teknolojinin geliştirildiği noktalarda Emniyet Müdürlüğünün mevcut problemlerini, ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri, kalıcı, verimli, ticarileşebilen, sonuç odaklı ve sürdürülebilir bir ekosistemde giderilmesini hedefliyor. Bu kapsamda üniversitemiz ArelPOTKAM, ArelTTO, ArelMedi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile multidisipliner iş birliği sağlandı. 

Haberler