Haberler

Uluslar arası Kongrede Sözlü Sunumumuz Gerçekleşti


Merkez ekibimizden, Malzeme Teknolojileri Uzmanı  Erdi BULUŞ "Farklı Polimerlerden Elektro-Eğirme Tekniği İle Nanoteknolojik Dokusuz Yüzey Üretimi Ve Karakterizasyonu" adlı sağlık başta olmak üzere tekstil, gıda, savunma, biyosensör, filtrasyon ve tarım gibi uygulama alanlarında kullanılabilecek çalışmasını Uluslararası Fen ve Sosyal Bilimler Kongresinde (IMASCON) sözlü sunum olarak gerçekleştirmiştir.


Haberler