İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler, sadece devletlerarası değil, sivil toplum örgütleri, ulusal ve bölgesel örgütler, çokuluslu şirketler ve bireyler gibi çeşitli aktörler arasındaki ilişkileri de kapsar. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler alanında, disiplinlerarası eğitim anlayışı ile yetiştirilmiş uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, Uluslararası İlişkiler mezunu uzmanlar, sadece devletlerin dış politikalarını değil, devlet dışı aktörlerin de ihtiyaçlarını ve davranış kalıplarını bilmek ve şekillendirmek zorundadır.

Bu anlayış içerisinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinlerarası bir anlayış ile oluşturulmuş ders programları sayesinde öğrencileri, sadece uluslararası ilişkiler alanında değil, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih gibi akademik dallarda da bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin kendi isteklerine uygun dersleri almaları amacıyla, ders programlarına, yoğun bir şekilde seçmeli dersler eklenmiştir.

Seçmeli derslerde, alan derslerinin yanı sıra (ABD, Avrupa Birliği, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Kafkasya gibi), mevcut uluslararası sorunlar (çevre, enerji, güvenlik gibi) analiz edilmektedir.

Çünkü Türkiye bir Balkan ülkesi, bir Orta – Doğu ülkesi, bir Akdeniz ülkesi, bir Atlantik (NATO) ülkesi olması yanında, yeni oluşumların da (Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar) lokomotifidir.

Ayrıca, diğer taraftan küreselleşme sürecini yaşayan dünyamızda, öğrencilerin sadece tek bir yabancı dil ile mezun olmaları yeterli görülmemektedir. Bu çerçevede, İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrencilere, zorunlu ikinci yabancı dil dersleri de (Rusça, Almanca, Fransızca, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Arapça gibi) verilmektedir.

Öğrencilerimiz Erasmus programları sayesinde, diğer kültürleri tanıma fırsatı yakalamaktadır. Yurtdışında eğitim görerek hem yabancı dillerini hem akademik donanımlarını geliştirmektedirler. Mezunlarımızın, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, bakanlıkların dış ilişkiler birimlerinde, sivil toplum örgütlerinde, bölgesel ve uluslararası örgütlerde ve firmalarda çalışmaları hedeflenmektedir.