İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

İşletmelerin kısa, orta ya da uzun vadeli planları arasına artık kurumsallaşmayı da alıyor olması ve reklam sektörünün yeni nesil iletişim araçları ile gelişim sağlaması Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunlarına daha çok ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

Öğrencilerin, mesleklerini her yönden değerlendirmeyi ve yönetmeyi öğrenmeleri amacıyla önemli bir eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim, kişilerarası iletişimden, kitle iletişimi ve kültürlerarası iletişime kadar sıralanan bütünsel bir temel eğitimle beraber, sosyal psikoloji, insan kaynakları, işletme, istatistik ve iletişim hukuku gibi konuları da kapsamaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencilere kuramsal iletişim alanında geniş donanım sağlayacak derslerin yanı sıra, kampanya planlama, masaüstü yayıncılık, internet ve benzeri alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri uygulama dersleri de sunmaktadır. Bölümün amacı kuram ve uygulamayı kaynaştırarak mesleklerinde yetkin uygulayıcılar ile ulusal ve uluslararası okullar için nitelikli akademisyenler yetiştirmektir.

Çalışma alanları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunları, kamu ve özel kuruluşlarda “Halkla İlişkiler”, “İletişim”, “Tanıtım”, “Kurum içi iletişim” vb. alanlarda görev alabilirler.