İngilizce Hazırlık Okulu

Ana Sayfa

Speaking Club: Sefaköy ve Kemal Gözükara yerleşkelerinde haftanın belirli günlerinde düzenlenir. Amaç, öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmektir. Yabancı uyruklu bir öğretim görevlisiyle yapılan bu çalışma, katılmak isteyen tüm öğrencilerimize açıktır. Speaking Club ders programına ulaşmak için tıklayınız.

Reading Club: İstanbul Arel Üniversitesi kütüphanelerinde, her seviyeye uygun İngilizce kaynaklar bulunmaktadır. Amaç, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve İngilizce dil yetkinliklerini ilerletmektir. Öğrenciler bu kaynaklardan proje ödevleri kapsamında da yararlanabilirler. Kitap listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Muafiyet Sınavı: Her akademik yılın başında isteyen öğrenciler muafiyet sınavına katılarak başarılı olmaları durumunda İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulabilirler. Sınavdan 70 puan ve üzeri alan öğrenciler muaf olurken 70 puan altında alan öğrenciler Seviye Tespit Sınavı’na girerek seviyelerine uygun gruplara yerleştirilir. Ayrıca TOEFL ve IELTS sınavlardan belirli bir puan ve üzeri alan öğrenciler de İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar. Muafiyet sınavına ilişkin detaylara Hazırlık Programı Yönergesi’nden ulaşabilirsiniz.

Seviye Tespit Sınavı (ARELSTS): Her akademik yılın başında İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı tüm öğrencilere Seviye Tespit Sınavı (ARELSTS) uygulanır, bu sayede aynı İngilizce seviyelerine sahip öğrenciler bir arada ders yapma imkânı bulurlar. ARELSTS sonunda öğrenciler genellikle A1 ve A2 seviyelerinde gruplara ayrılır.

Oryantasyon: Her akademik yılın ilk haftası İngilizce Hazırlık Programı’nın oryantasyon haftası olarak belirlenmiştir. Bu hafta boyunca öğrencilere Üniversite tanıtılıp genel kurallar anlatılırken, öğrenciler öğretim görevlileriyle tanışır ve Üniversitenin sosyal olanakları, sistem ve materyal kullanımına ilişkin  eğitimler alırlar. Böylece, öğrencilerimizin psikolojik olarak da üniversite hayatına hazırlanmaları sağlanır.

Devamsızlık: İngilizce Hazırlık Programında öğrencilerimiz, derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık yapan öğrenciler belirli aralıklarla Koordinatörlük tarafından uyarılır. Devam durumları düzenli olarak öğrencilere iletilir ve oluşabilecek olumsuz durumlar en aza indirgenmeye çalışılır.

Materyal ve Online Kullanım: Derslerimizde Common European Framework (CEF) standartlarına uygun National Geographic yayınları kullanılmaktadır. Bu bağlamda akıllı tahtalar yoluyla her sınıf için online bir alan oluşturulmakta ve ödev atamaları buradan yapılmaktadır. Bu şekilde, öğrencilerimizin gelişimi online olarak takip edilmektedir.

Sürekli Kur Sistemi: İngilizce Hazırlık Programında Sürekli Kur Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemin amacı, öğrencilerin başladıkları seviyeden itibaren sene sonuna kadar 3 kur tamamlamasıdır. A1 ve A2 seviyelerinde derslere başlayan öğrenciler, sene sonuna gelindiğinde B1 ve B2 seviyelerinde mezun olurlar. Her 2 haftada bir yapılan sınavlar, kur (kitap) bitimlerinde yapılan sınavlar ve öğretim görevlisi kanaatiyle öğrenciler başarı durumlarına göre bir alt ya da üst gruba geçebilirler.

Presentation: Öğrenciler 1. ve 2. yarıyıllarının sonunda toplam 2 kez, Speaking derslerinin bir parçası olarak sunum yaparlar. Bu sunumlar sene sonu değerlendirmelerinde geçme notu içerisinde dikkate alınır.

Writing Portfolio: Öğrencilerimiz Writing derslerinin bir parçası olarak sene boyunca yaptıkları tüm çalışmaları bir portfolyo şeklinde biriktirirler. Bu portfolyo sene sonu not değerlendirilmesinde dikkate alınır.

Bölüme Hazırlık: Öğrencilerimizin İngilizce Hazırlık Programı sonunda başlayacakları lisans eğitimine hazır olmaları amacıyla, 2. yarıyılla birlikte lisans öğretim görevlileriyle çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek hem kaynaşma hem de bölüme hazırlık imkânı bulurlar. Yine bu bağlamda sayısal-sözel ayırımına göre öğrencilere çeşitli materyaller verilerek kendi alanlarıyla ilgili terimlere aşina olmaları sağlanır. Özellikle Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde okuyacak olan öğrencilerle 1. yarıyıl itibariyle bölüme hazırlık çalışmaları yapılır.

Ders Dağılımı: Haftada toplam 28 saat ders yapılmakta olup, bunun 18 saati Main Course (Reading dâhil), 6 saati writing ve 4 saati speaking olarak değerlendirilmektedir.

Sistem: Başarı notu her iki haftada bir yapılan ara sınavların %40’ı, sene sonunda yapılan Sene Sonu (Proficiency) Sınavının %40’ı ve %20’si öğretim görevlisi değerlendirmesinden oluşur.

Öğretim görevlisinin değerlendirmesinden oluşan %20’lik oran, 6 puan writing portfolio, 6 puan speaking notu ve 8 puan da derse katılım, online aktiviteler ve devam durumunu kapsamaktadır.

Geçme notu seviyelere göre 60 veya 70 puan olarak belirlenmiştir. Örneğin, Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri için geçme notu 70’tir.

Sene Sonu (Proficiency) Sınavı: Sene Sonu Sınavı B2 seviyesine göre yapılır. Sınav sonucunun %40’ı öğrencinin genel ortalamasına dâhil edilir.

Yaz Okulu: Bir akademik yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucunda İngilizce Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrenciler, açılması durumunda yaz okulu programına kayıt olabilirler. Yaz okulu genellikle haziran ayının son haftası ile ve ağustos ayının 2. haftası arasında düzenlenir. Yaz okulu ile ilgili ayrıntılı duyuru haziran ayının başında yapılmaktadır.

Öğrenci Rehberliği: Öğrencilerimiz sene boyunca ders hocalarından, hocaların programlarına uygun olarak ek destek talep edebilirler. Bu talepler Koordinatörlük tarafından değerlendirilir ve uygun bir çalışma programıyla öğrenciye bildirilir.

Yönetim: Her iki yerleşkede bulunan hazırlık grupları Hazırlık Koordinatörlüğü tarafından yönetilir. Sefaköy Yerleşkesi için ayrıca bir sorumlu bulunmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi: Eğitmenlerimiz belirli aralıklarla kendi gelişimlerine katkıda bulunmak ve görüş alış verişi yapmak amacıyla çeşitli eğitim programlarına dâhil olurlar. Örneğin her akademik yılın başındaki materyal kullanımı ve online kullanım eğitimi bunlardandır. Bunların dışında eğitmenler Erasmus+ Programına katılma ile Erasmus+ proje yazımları gibi konularda teşvik edilir ve bu alanlardaki çalışmaları desteklenir.

Sınıf Gözlem: Koordinatörlük kendi bünyesi içinde görevlendirdiği bir kişi aracılığıyla senede 1 ya da 2 kez sınıf gözlemleri düzenler. Burada amaç sınıf içi eğitim aktivitelerinin takibi ve kişisel gelişime katkıdır.

Anket: Her akademik yılın sonunda İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine öğretim görevlilerini, materyalleri, Koordinatörlüğü, sistemi ve diğer alanları değerlendirdikleri bir anket çalışması uygulanır ve anket sonuçları çerçevesinde gerekli iyileştirmeler yapılır.

Testing Office ve Ölçme Değerlendirme: Hazırlık Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan Testing Office, Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde yapılan tüm sınavları hazırlar, uygular ve değerlendirir.