İstanbul Arel Üniversitesi

Kurullar ve Komisyonlar

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Ali AKDEMİR

Üye

Prof. Dr. Muhammet YELTEN

Üye

Prof. Dr. Güler ERTAN

Üye

Prof. Dr. Selahattin GANİZ

Üye

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

Üye

Öğr. Gör. Hüseyin ARI

Üye

Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Inci TARI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray ÇEVİK

Üye

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Prof. Dr. Enver DURAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Üye

Hamza ÖZDEMİR

Öğrenci Konsey Başkanı


Etik Kurul

Prof. Dr. Ergül BERBER

Başkan

Prof. Dr. Enver DURAN

Üye

Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR

Üye

Prof. Dr. Ahmet Turan GÜRKANLI

Üye


BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan


Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Köksal ÖNER

Üye

Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi