İstanbul Arel Üniversitesi

BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan