İstanbul Arel Üniversitesi

Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Köksal ÖNER

Tıp Fakültesi Dekanı/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu V. Müdürü

Prof. Dr. Güler ERTAN

Üye

Doç. Dr. Kenan DUMAN

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar DALOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ferit ÇETİNTAŞ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Fen - Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÖZKURT

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Nesrin ONUR

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Metin TOK

Öğrenci İşleri Daire Başkanı/Sekreterya


Raportörlük ve Sekreterya

Arş. Gör. Ceren Gülra MELEK

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Doğuş SÖNMEZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi