Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Duyuru

Diploma Dağıtımı Hk.

Değerli Mezunlarımız;

 

Lisansüstü Programlarımızdan mezun olan öğrencilerimizin diplomaları düzenlenerek dağıtıma hazır hale getirilmiştir. ‘’İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Örgün Öğretim)’’ diplomaları basım işlemleri devam etmektedir, ‘’Hemşirelik Yüksek Lisans Programı diplomaları Sağlık Bakanlığı Tescil ve Denklik Daire Başkanlığına gönderilmiş olup, onay süreci tamamlandıktan sonra ayrıca duyurulacaktır.

Mezunlarımız diplomalarını alırlarken herhangi bir sorun yaşamamaları için aşağıda belirtilen işlemleri yapmaları yararlı olacaktır.

 

  • Diploma yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilecektir.
  • Diploma posta ile gönderilmez, telefon ya da faksla, elektronik mektupla yapılan talepler dikkate alınmaz, işleme konulmaz.
  • Diploma alımı sırasında Mezuniyet Belgesi‘nin iadesi gerekmemektedir.
    Diplomayı teslim almaya gelecek kişinin Nüfus Cüzdanı aslının yanında olması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize duyurulur.

 

                                                                               Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Geri Tüm Duyurular