Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Duyuru

Uzaktan Eğitim Süreçleri Hk.

 

Değerli öğrencilerimiz,

Sizlerce de bilindiği gibi Pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda, eğitim etkinlikleri uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir.

COVID-19 salgınının seyrine göre yetkili birimlerce ek yeni kararlar alınması durumunda, eğitim- öğretim süreçleri ile ilgili uygulamalarda da güncelleme yapılmasının söz konusu olabileceğini unutmayınız. Bu konuda güncel ve doğru bilgi edinmek için resmi kaynakları, Üniversitemizin ve Enstitümüzün kurumsal internet sayfasından yapılan duyuruları takip etmenizi önemle rica ederiz.

Enstitümüzde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ortaya çıkan olağanüstü koşullar nedeniyle, 2019- 2020 öğretim yılı Bahar Dönemini kapsayacak biçimde ve yalnızca bu döneme mahsus olmak üzere, aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir.
Bu olağandışı süreçte, sizlere yardımcı olabileceğini ve sürecin sorunsuz işleyişine katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz aşağıdaki açıklamaları dikkate almanız ve planlamalarınızı bu doğrultuda yapmanız önem taşımaktadır.

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemini Lisansüstü Uzaktan Eğitim Süreci Dersler

 • Derslerin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi amacıyla, Enstitümüz “moodle öğrenme yönetim sistemi” üzerinden işlevsel bir altyapı hizmeti sunmuştur. Sisteme http://ue.arel.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Moodle öğrenme yönetim sistemine yönelik olarak hazırlanan öğrenci kılavuzuna https://www.youtube.com/watch?v=jVAdaGYJcts adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Derslerine kayıtlı olduğunuz öğretim elemanları sizleri moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak bilgilendireceklerdir. Bu nedenle, Üniversitemiz e-posta hesaplarınızla bu adresleri düzenli olarak takip etmeniz sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için önemli görülmektedir.
 • Derslerinizin ara sınav, ödev ve dönem sonu sınavlarının hangi yol ve yöntemlerle yapılacağını ilgili dersin öğretim üyesi sizleri bilgilendirecek biçimde uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanımıyla ve uzaktan öğretim yoluyla yapılacaktır.
 • Uzaktan öğretim yoluyla çözüm üretilmesi mümkün olmayan dersler için yaz döneminde yoğunlaştırılmış program uygulaması yapılacaktır. Bu tür derslerle ilgili ayrıntılı bilgilendirme öğretim üyeleri ders planlamalarını Enstitümüze ulaştırdıktan sonra sizlerle paylaşılacaktır.
 • Uzaktan eğitim sürecinde öğretim üyelerinin dersleriyle ilgili olarak ödev ve sınav kapsamında sizlere yöneltecekleri sorulara cevap olarak sisteme yükleyeceğiniz belge, gönderi, e-posta vb. evrak içeriklerinin “sınav evrakı” niteliği taşıdığını ve gerekli hallerde bu amaçla geliştirilmiş programlarla “akademik etiğe uygunluk yönüyle” denetleneceğini göz ardı etmeyiniz.
 • COVID-19 salgını öncesinde, örgün eğitimin kesintisiz olarak yürütüldüğü ilk altı hafta içerisinde ve ders seçimi yapmayan ve devam koşulunu yerine getirmeyen, sisteme devamsız olarak kaydedilen öğrencilerimiz, mevzuat gereği ilgili dersten başarısız oldukları için uzaktan öğretim süreci ve sonunda yapılacak sınavlara alınmayacaklardır.
 • Ders aşamasındaysanız ve mücbir sebeple ortaya çıkan haklı ve geçerli bir mazeretiniz var ise, yazılı başvuru yoluyla Enstitümüzden 2019-2020 Öğretim yılı bahar dönemi için kayıtlarınızın dondurulmasını talep edebilirsiniz. Bu kapsamda kayıt donduracağınız süre azami öğrenim sürenizden sayılmayacaktır.

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemini Lisansüstü Uzaktan Eğitim Süreci Tez öneri, İzleme ve Savunma Toplantıları

 • Tez aşamasındaysanız; tez çalışması kapsamında geldiğiniz aşama, tezinizin konusu, çalışmanın niteliği ve kapsamı yönüyle uzaktan öğretimle devam edilmesinde bir mahsur bulundurmaması durumunda, öğreniminize devam edebileceksiniz. Bununla birlikte, tez aşamasında bulunup kayıt dondurma işleminden yararlanmak istemeniz durumunda, bu konu tez danışmanınızın gerekçeli görüşü (Dilekçe) alınmak kaydıyla Üniversitemiz yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
 • İçinde bulunduğumuz dönemde tez aşamasında bulunup azami öğrenim süresiniz sona erdiyse, talep etmeniz durumunda size salgın nedeniyle yetkili mercilerce eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.
 • 2019-2020 Öğretim yılı bahar döneminde, lisansüstü programlarda tez savunmalar "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmek ve muhakkak kayıt altına alınmak şartıyla" dijital olanaklar ile yapılabilecektir. Bununla birlikte, danışmanızla yapacağınız görüşmeden bir mutabakat çıkması sonrasında Enstitümüze resmi talepte bulunmanız halinde belirli bir süre erteleme ve kayıt dondurma olanağından da yararlanılabileceksiniz.
 • Tez öneri, izleme ve savunma toplantıları sınavları, danışmanınızın sınav için gerekli koşulların oluştuğunu ve sınavın yapılabileceğini beyan eden yazılı başvurusu ile denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması koşulu ile dijital ortamda yapılacaktır.
  • Kayıt altına alınmak şartıyla Doktora Tez Önerileri uzaktan öğretim sistemi üzerinden yapılacaktır.
  • Kayıt altına alınmak şartıyla Doktora Tez İzlemeler uzaktan öğretim sistemi üzerinden yapılacaktır.
 • Talepte bulunan öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunma Sınavları tez danışmanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı doğrultusunda Kayıt altına alınmak şartıyla, uzaktan öğretim sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Tez savunma toplantısı sonrasında enstitü tarafından düzenlenen tez savunma tutanağına öğrenci tarafından tez jüri üyelerinden imza alarak enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.
 • Dijital ortamda yapılacak sınavların gerçekleştirilmesinde göz önünde bulundurulacak esaslar Enstitümüz tarafından belirlenecek ve bildirilecektir.
 • İlgili süreçlere yönelik tüm duyuruları Enstitümüz sayfasından takip edebilirsiniz.
 • Burada cevabını bulamadığınız ya da sormak istediğiniz ek sorular olması durumunda, sorularınızı Enstitümüzün ssbemudurluk@arel.edu.tr adresine göndermeniz durumunda sizlere en kısa sürede cevap verilecektir.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Geri Tüm Duyurular