Mali İşler Daire Başkanlığı

Mali İşler Daire Başkanlığı, İstanbul Arel Üniversitesi’nin sahip olduğu kaynakları şeffaf, verimli, etkin, hesap verilebilir bir biçimde kullanarak, gerekli hizmet ve faaliyetleri yürütür. 

Üniversitemiz birikimlerinin ve hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, gerekli mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuat dahilinde;

  • Belirlenen bütçe uyarınca satın alınması,
  • Depolanması ve dağıtılması,
  • Tüm Maaş işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Sosyal güvenlik kesintilerinin hesaplanması,
  • Ek ders ücretlerinin hesaplanması ve hazırlanması,
  • Kayıt işlemleri,
  • Tüm bütçe ve bütçeleme hizmetleri yerine getirilmektedir.

Mali İşler Daire Başkanlığı, İstanbul Arel Üniversitesi’nin sahip olduğu kaynakları şeffaf, verimli, etkin, hesap verilebilir bir biçimde kullanarak, gerekli hizmet ve faaliyetleri yürütür. 

Üniversitemiz birikimlerinin ve hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, gerekli mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuat dahilinde;