Meslek Yüksekokulu

Elektrik - Elektronik Laboratuvarı


Elektrik Uygulamaları Laboratuvarı Elektronik Uygulamaları Laboratuvarı Deney Tüzüğü

  • Laboratuvara kesinlikle yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
  • Laboratuvara öğretim elemanı gelmeden kesinlikle girilmemelidir.
  • Öğretim elemanına ait bilgisayar, öğretim elemanının izni olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
  • Daha önceki senelerde laboratuvar dersini almış ve devam etmiş olanlar yıl içi çalışmalara katılmayacak, bunun yerine farklı yıl içi çalışma yaparak buna göre not alacaklardır. Vize ve final sınavları tüm öğrenciler için ortaktır. Daha önce dersi aldığı ve devam ettiği halde, tekrar devam etmek isteyen öğrenci varsa, dönem başında bildirmelidir.
  • Deney esnasında ciddiyet ve dikkat şarttır. Deneylerde şebeke gerilimi ile çalışma yapıldığı için yapılan hatalarda hasar oluşabilir. Gözetmenden izin almadan yapılan çalışmalarda veya deney konusu dışında yapılacak denemelerden doğacak hasarlarda sorumluluk öğrenciye aittir.
  • Laboratuvarda yüksek sesle konuşulmaz.
  • Öğrenciler deneye 5 dakika erken geleceklerdir. Geç gelenler deneye alınmayacaktır. Deneyi tam zamanında bitirmeyenler (-) puan alacaktır.
  • Laboratuvarlar temiz ve düzenli tutulmalıdır.
  • Ders bittiğinde kullanılan araç gereci düzenli bırakarak laboratuvardan ayrılınız.