Meslek Yüksekokulu

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği (İSG) Laboratuvarı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ(İSG) LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 • Laboratuvar dersin bir parçasıdır, dolayısıyla dersteki kurallara laboratuvarda da uyulması zorunludur.
 • Laboratuvarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Asla şaka yapılmamalıdır.
 • Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvardan sorumlu öğretim görevlilerine derhal haber verilmelidir.
 • Laboratuvarı yönetenlerin izni olmadan hiçbir kişisel koruyucu donanım ve malzeme laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.
 • Sözlü veya yazılı bütün kurallara dikkatle uyulmalı, anlaşılmayan kısımlar laboratuvar sorumlularına sorulmalıdır.
 • Laboratuvara izinsiz girip çıkmak yasaktır.
 • Laboratuvar kapılar her zaman kapalı tutulmalıdır.
 • Laboratuvara sorumlu personelden sonra girmek yasaktır.
 • Laboratuvarda gıda malzemeleri bulundurmak, laboratuvar ekipmanlarını bu amaç için kullanmak yasaktır.
 • Laboratuvarda bulunan malzemeler kullanıldıktan sonra bulunduğu gibi ve prosedürüne uygun biçimde bırakılmalıdır.
 • Malzeme dolaplarının kilitleri zorlanmamalı; kuşkulu bir durum halinde ilgili öğretim görevlilerine bildirilmelidir.
 • Laboratuvara ders esnasında dersi alan öğrenciler ve dersin sorumlu öğretim görevlisi dışında kimselerin izinsiz girmesi yasaktır.
 • Laboratuvarda cihazlar, malzemeler ve kişisel koruyucu donanımlar kullanım esnasında ve sonrasında kullanılan malzemelerin ve cihazların temizliği, arızalanmaması ve kaybolmaması için azami dikkat gösterilmelidir. Donanım ve malzemelerin arızalanması halinde sorumlusuna haber verilmeli ve tamiri mümkünse yaptırılmalıdır.
 • Malzemelerinizi çalışma masalarının ön kenarlarına koymaktan sakınınız ve dikkatli kullanınız.