Meslek Yüksekokulu

Duyuru

YÖKAK Öğrenci Üye Başvurusu Çağrısı

Değerli Meslek Yükseokulu Öğrencilerimiz; 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş, yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal program akreditasyonu kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması ile kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi faaliyetlerini yürüten idari mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir üst Kurul’dur. 

Kurul 13 üyeden oluşmakta olup, üyelerden biri yükseköğretim öğrencisidir. Mevcut öğrenci üyenin görev süresinin dolmuş olması nedeniyle Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca yeni bir öğrenci üye Kurul’a dahil edilecektir.  

Bu kurulda yer almak isteyen öğrencilerimiz için başvuru koşulları ve detaylar aşağıdaki linkte yer almaktadır.  

Başvuru Koşulları ve Detay Bilgiler İçin Tıklayınız: https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175

Geri Tüm Duyurular