Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

Fizyoterapistlik mesleği hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrasında fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanacak birçoğu fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir. Günümüzde, fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlardan bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedirler. Dünyada ve ülkemizde toplumların bu gün ve gelecekteki insan ömrünün uzaması, yaşlılık ve hastalık süreçlerin uzaması gibi olası ihtiyaçları fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.
Yaralanma, hastalık, ortopedik özür, hareket sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Tedavilerin başarısında, uygulamanın iyi yetişmiş yardımcı sağlık personeli tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır. "Fizyoterapi" programının amacı fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan bu konuda eğitim almış yardımcı sağlık personelini yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Bu bölümden mezun olanlar Ulusal ve uluslararası Yataklı Tedavi Merkezlerindeki (Üniversite, Devlet vb...), Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji / Pediatrik Nöroloji, Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Kalp damar cerrahisi, Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi, Çocuk hastalıkları, Üroloji, Onkoloji, Kadın Doğum, Kulak-Burun-Boğaz, Tüm Yoğun Bakım Servisleri, Plastik Cerrahi Servisleri, Yanık Üniteleri, Romatoloji bilim dallarına ait servislerde, Acil Servis Üniteleri ve Diş Ünitelerinde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Protez-Ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri veren kuruluşlarda, Endüstri Alanlarında, Okullarda, Spor Kulüplerinde, Huzur Evlerinde, Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde, Kaplıca Merkezlerinde, Dal Merkezlerinde, Evde Bakım Merkezlerinde özel veya kamu görevi yapabilirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri *

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

* 2018 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.