Meslek Yüksekokulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

 1. Programdan Sorumlu olan Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı tarafından “Başkan Yardımcısı” olarak seçilir ve programın yürütülmesinden sorumludur. Bölüm Başkan Yardımcıları bölümün özelliğine göre birden fazla olabilir.
 2. Öğrencilere eğitim-öğretim sürecinde danışmanlık yapmak.
 3. Program için Bologna, Erasmus, Farabi vb. programların çalışmalarına katılmak. 
 4. Program içi planlanan etkinliklerin yürütülmesini sağlamak ve Bölüm Başkanına bildirmek.
 5. Öğrencilerin ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmek.
 6. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu mevzuat (ders içeriği, transkript, yatay ve dikey geçiş, ders alma, ders bırakma, kredi hesaplama, disiplin yönetmeliği vb.) işlemleri hususunda danışmanlık yapmak.
 7. Program derslerinin günlük olarak yoklamalarının alınmasını ve düzenli olarak öğrenci bilgi sistemine girilmesini kontrol etmek.
 8. Sınav programlarını (derslerin, gözetmen sayılarının ve sınav salonlarının) kontrol etmek. 
 9. Bölümdeki psikolojik ve rehberlik desteğine ihtiyacı olan öğrencileri PDR merkezine yönlendirmek ve bu öğrencilerin eğitim-öğretim ve becerilerinin takibini sağlamak ve Bölüm Başkanını bilgilendirmek.
 10. Program öğrencilerinin staj komisyonu dahilinde her türlü staj işlerinin takibini ve onayını gerçekleştirmek, 
 11. Program öğrencilerinin mezuniyet işlemlerini takip etmek ve mezuniyetini onaylamak.
 12. Bölüm Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
 13. Bölüm Başkan Yardımcısı Görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerin kullanılmasından Bölüm Başkanına karşı sorumludur.