Meslek Yüksekokulu

Mimari Restorasyon Programı

Uygarlık tarihi süresince insan ve doğanın yarattığı tüm somut ve soyut değerleri kültürel ve doğal miras olarak tanımlamaktayız. Bu değerlerin korunması ve bozulmadan gelecek kuşaklara aktarması var olan toplumların ortak kaygısıdır. Tüm bu toplumların geçmişleri ile var oldukları dikkate alındığında, kültürel mirasların korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi daha da ön plana çıkmaktadır.

Kültürel mirasın korunması  geçmiş kadar geleceğin değerlerini oluşturmak için de önemlidir.

Bu noktada toplumların üzerinde yaşadığı topraklarda bulunan, somut kültürel ve doğal mirasların gelecek kuşaklara aktarılması için,  restorasyon ,koruma ve belgeleme  faaliyetlerini  planlı ve bilimsel bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Tüm bu  faaliyetlerin bilinçli ve bilimsel  bir şekilde , uluslararası standartlarda uygulayabilecek , çağdaş gelişmeleri takip edebilen, pratik ve teorik becerilerle donatılmış teknik elemanların yetiştirilmesi öngörülmektedir.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri *

 • El Sanatları
 • Eski Çini Onarımları
 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 • Mimarlık
 • Restorasyon ve Konservasyon
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Tezhip
 • Tezhip (Süsleme)

* 2018 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.