Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Hüseyin ARI

Üye

Prof. Dr. Bahtişen KAVAK

Başkan

Öğr. Gör. Nesrin ONUR

Müdür Yardımcısı/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARSLAN BURAK

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Temsilci/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nükhet TURAN

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Temsilci/Üye

Dicle YAZAR SAYAR

Yüksekokul Sekreteri/Raportör