Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Bölümümüz, ’’Tasarımcı’’ mesleğini benimseyen, istekli öğrencilere ‘’yaratıcılık’’ yönlerini geliştirecek öğretiyi vermeyi amaçlar. Buna paralel olarak, öğrencilere aynı zamanda teknik bilgi ve beceri kazandırılır; tasarlama kavramı algılatılırken, 4 yıllık eğitim, öğretim programı ve tasarım kavramlarının işlenmesine yardımcı olacak, içeriği geniş dersler ile de donatılmıştır.
Öğrencilere temel ve ileri seviye konulardaki öğretim yaklaşımları ile birlikte, ‘’çevre dostu’’ olmanın ve araştırarak öğrenmenin yollarını göstermek hedeflenmiştir.

Bölümde verilen eğitim ile bir taraftan öğrencilerin tasarlamada karar alma yetenekleri geliştirilir, onlara grup içi çalışma alışkanlığı edindirilir ve bilgiye erişme yolları gösterilirken, diğer taraftan öğrenme politikası oluşturmak ve böylece yaşam boyu öğrenmenin yollarını bilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ayrıca öğrencilere teknik geziler ve çalıştaylar yaptırılarak öğrenimlerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin tasarım felsefesi, planlama, ergonomi, davranış biçimleri, malzeme ve üretim teknikleri hakkında da yeterli bilgi sahibi olmaları istenmektedir. Bölüm; işletme, istatistik vb. destekleyici konularla öğrencilerin piyasa koşullarına uygun, çevreci, özgün ve girişimci “Endüstri Ürünleri Tasarımcıları” olarak yetiştirilmesini sağlayan bir öğretim modelinin uygulandığı bir bölümdür.

Çalışma Alanları

Mezunlar, seri üretim yapılan iş yerlerinde ürün tasarımında, yaşamı kolaylaştırıcı ürünlerin tasarlanmasında ve üretilmesinde, endüstri ürünleri tasarımı danışmanlığında, akademik kariyer yaparak ya da diplomaları ile birlikte iş yeri açarak çalışma olanağı bulabilirler.

Avrupa Gümrük Birliği uyum yasalarından dolayı, sanayi kuruluşlarının ürettikleri her yeni ürün için imza yetkisine sahip endüstri ürünleri tasarımcısı çalıştırmaları gerekmektedir.