Mimar, yapıların, kişi ve toplumun ihtiyaçlarına ve imkanları göz önünde bulundurularak tasarımını yapan, aynı zamanda yapımını da denetleyen uzmandır.

Kökleri, insanlığın ortaya çıktığı ilk yıllar ve barınma ihtiyacı duyduğu kilometre taşından bugünlere devam eden ve gelecekte önemini yitirmeyecek mesleklerden olan Mimarlık, sanat, teknoloji, bilim gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır.

Mimarlar, bir yapının ortaya çıkmasında, elektrik-elektronik, inşaat gibi diğer mühendislik dallarının temsilcileri ve şehir plancısı, teknik ressam gibi uzmanlarla birlikte çalışır. Bu nedenle diğer disiplinler hakkında edinilecek bilgiler katma değer olarak, kişiyi diğer meslektaşlarından bir adım öne çıkaracaktır.

Çalışma Alanları

Mimarlık Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde projelendirme ve inşaat birimlerinde görev alabilirler. İlgili birimlerde tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı gibi görevleri üstlenen mimarlar, kendi iş yerlerini kurarak kamu ve özel sektör projelerini de yürütebilirler.

Mimarların kendilerini gösterebileceği bir alan da ulusal ve uluslararası proje yarışmalarıdır. Bu yarışmalar çeşitli ödülleri getirebileceği gibi, yeni iş imkanları da yaratır.