Öğrenci Dekanlığı

Ana Sayfa

Öğrenci Dekanlığı, üniversitemizde öğrencilerimizin üniversite öğrenimleri süresince her türlü ihtiyaçları konusunda destek olmak, ilgili birimler ile sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak, sosyal ve bireysel gelişimleri konusunda yol gösterici olmak amacıyla kurulmuştur. Öğrenci Dekanlığının hedefi tüm öğrencilerin kolaylıkla erişip, görüşebildiği, iyi bir iletişim kurabildikleri; öğrencilerin sorunlarına çözüm üreten veya üretmelerine yardım eden bir birim olmaktır. Öğrenci Dekanlığı, Öğrenci Konseyi ile işbirliği halinde dekanlık bünyesinde yer alan tüm birimler ile bu amaçlar doğrultusunda çalışmaktadır.

  • Öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimleri, hayata hazırlanmaları ve özgüven kazanmaları gibi konularda önemli bir rol üstlenen Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi,
  • Üniversitemiz öğrencilerine bireysel, sosyal, akademik ve mesleki alanlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veren İstanbul Arel Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARELPDR),
  • Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, herhangi bir engele takılmadan rahatça kullanmasını sağlayan ErişilebilirAREL,
  • Öğrencilerin hak, ayrıcalık, sorumluluk ve genel davranış kurallarını düzenlemek amacıyla kurulan Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Ofisi (ARELDAV) öğrenci dekanlığı bünyesinde öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca yaşam kalitesinin artırılması için destek sağlar.