Personel Daire Başkanlığı

 

Personel Daire Başkanlığı, İstanbul Arel Üniversitesi misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda doğru personel seçiminden, emeklilik ya da işten ayrılma sürecine dek tüm özlük işlemlerini kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmekle sorumludur. Bu bağlamda Personel Daire Başkanlığı;

  • Oryantasyon süreci yönetimi,
  • Çalışanların verimlilik, moral ve motivasyonunu geliştirme,
  • Kurum kültürünü ve tüzel kişiliği koruma
  • Kurum için eğitim ile gelişim sürecini yürütme
  • Performans sitemiyle başarıyı ödüllendirme aşamalarını gerçekleştirmektedir.

 

Personel Daire Başkanlığı, İstanbul Arel Üniversitesi misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda doğru personel seçiminden, emeklilik ya da işten ayrılma sürecine dek tüm özlük işlemlerini kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmekle sorumludur. Bu bağlamda Personel Daire Başkanlığı;