Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Bilim ve Eğitim Komisyonları

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU BİLİM VE EĞİTİM KOMİSYONLARI
Prof.Dr Rehat FAİKOĞLU (BAŞKAN)

EĞİTİM KOMİSYONU (Dikey, Yatay Geçiş)
Dr.Öğr.Üyesi Füsun YILDIZBAŞ (BAŞKAN)
Dr.Öğr.Üyesi Seçil ÖZKURT
Öğr.Gör. Balkır UYSAL
Öğr.Gör . Aysun Perim KETENCİLER
Araş.Gör. Çınar ERGİNBAŞ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Sanem ŞENER (BAŞKAN)
Öğr.Gör. Gurur SEV
Öğr.Gör. Gamze AYDIN
Öğr.Gör. İlkay TURHAN

ARA-FİNAL SINAV KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Şule ŞAKAR (BAŞKAN)

Öğr.Gör.Gamze AYDIN
Araş.Gör. Kevser ÇINAR
Araş.Gör.Ekin UĞUR
Araş.Gör.Esra SOĞANCI
Araş.Gör.Hayriye YILDIZ
Araş.Gör.Gözde YILMAZ

DERS PROGRAM KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Özlem Persil ÖZKAN (BAŞKAN)

Öğr.Gör.Hande USBAŞ
Öğr.Gör.Aysun Perim KETENCİLER
Araş.Gör. Çınar ERGİNBAŞ
Araş.Gör.Ekin UĞUR
Araş.Gör.Esra SOĞANCI
Araş.Gör.Cansu FURUNCU

DERS YÜKÜ DÜZENLEME KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL(BAŞKAN)

Dr.Öğr.Üyesi. Seher Cesur KILIÇARSLAN
Dr.Öğr.Üyesi Füsun YILDIZBAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Fitnat Şule ŞAKAR
Dr.Öğr.Üyesi Cem ERÇALIK
Dr.Öğr.Üyesi Suat PEKER

BİLİMSEL ÇALIŞMA KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Cem ERÇALIK (BAŞKAN)

Prof.Dr. Ayşe YÜKSEL
Dr.Öğr.Üyesi Sevinç PEKER
Dr.Öğr.Üyesi Özlem Persil ÖZKAN
Dr.Öğr.Üyesi. Füsun YILDIZBAŞ

BOLOGNA KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Seher Cesur KILIÇARSLAN (BAŞKAN)

Dr.Öğr.Üyesi Seçil ÖZKURT
Öğr.Gör.Aysun Perim KETENCİLER
Öğr.Gör.Cağlar ERCEN
Araş.Gör.Eymen EKMEN

ERASMUS KOMİSYONU
Yard .Doç.Dr.Özlem Persil Özkan (BAŞKAN)

Dr.Öğr.Üyesi Sanem ŞENER
Öğr.Gör. Gurur SEV
Öğr.Gör.Hande USBAŞ

DENETİM KOMİSYONU
Prof.Dr.  Rehat FAİKOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL
Dr.Öğr.Üyesi Cem ERÇALIK

SOSYAL İŞLER
Dr.Öğr.Üyesi Fitnat Şule ŞAKAR
Dr.Öğr.Üyesi Sevinç PEKER
Dr.Öğr.Üyesi Seçil ÖZKURT

YÖK DENETİM FORMLARI
Çocuk Gelişim / Dr.Öğr.Üyesi.Füsun YILDIZBAŞ (BAŞKAN)
Beslenme Ve Diyetetik / Öğr.Gör. İlkay TURHAN KARA
Hemşirelik / Öğr.Gör Aysun Perim KETENCİLER
Fizik Tedavi Ve Reh./ Araş.Gör. Ekin UĞUR
Sosyal Hizmet / Öğr.Gör. Balkır UYSAL
Sağlık Yönetimi / Araş Gör. Derya KARABAY