Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaş aralığındaki tüm çocukların, varsa özel durumları da  (sağlık, tutukluluk, sığınmacılık, çalışma vb.) göz önünde bulundurularak, gelişim süreçlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, destekleyen ve geliştiren profesyoneller yetiştirmektir. Bölüm öğrencileri, hukuk, sağlık, farklı yaş gruplarındaki çocuklar için oyun hazırlama ve oynama eğitimleri almaları nedeniyle, diğer disiplinlerle de birlikte çalışmalar yürütebilir.

Çalışma Alanları

Kamu ve özel kurumlarda görev yapabilen Çocuk Gelişimi profesyonelleri, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların bünyesinde yer alan çocuk yaşamı ve sağlığı ile ilgili kuruluşlarda görev alabilmekteler. Danışman olarak medya organlarında, tiyatro ve sinema aktivitelerinde görev alan profesyoneller, lisansüstü eğitimlerini devam ettirmeleri halinde akademik bir kariyer yolu da çizebilirler.