Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Duyuru

2020-2021 Bahar Dönemi SBYO Uygulamalı Derslerin Stajları Hk.

2020-2021 Bahar Dönemi eğitim öğretimi ile ilgili YÖK’ ten yeni bir açıklama gelene kadar uygulamalı derslerin stajları ile ilgili olarak izlenecek yol bölümler bazında şu şekilde belirlenmiştir:

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2020-2021 Bahar Yarıyılında açılacak olan İş Yerinde Uygulama – II Dersini alacak Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri saha uygulamalarını gönüllük esasına dayalı olarak yapacaklardır. Saha uygulamasına gitmeyen öğrenciler uygulamalarını uzaktan eğitim yöntemiyle ödev ve seminer şeklinde yapacaklar; uygulamaya giden öğrenciler bölümden uygunluk almak ve haftada 3 gün olmak şartıyla İstanbul içi veya dışında bünyesinde diyetisyen çalıştıran kendi buldukları kurum ve kuruluşlarda stajlarını yapabilecekler ve kendi kurum bulmayan öğrenciler ise talep etmeleri takdirde İstanbul içinde okulun anlaşmalı olduğu kurumlarda uygulama yapacaklardır.

 

Çocuk Gelişimi Bölümü

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerinin 2020 – 2021 Eğitim öğretim dönemi Bahar Yarıyılı içerisinde İşyerinde Uygulama ve İşyerinde Uygulama II dersi yükümlülüklerinin  

Ara - Sınav değerlendirmelerinin  ‘Proje ve Ödev’ 

Yıl sonu değerlendirmelerinin de Pandemi şartları ve kısıtlamaların elvermesi durumunda 'Uygulama' yoluyla aksi durumda yine proje ve ödev yoluyla yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Bu doğrultuda söz konusu dönem içinde öğrenciler 1 Mart - 23 Nisan 2021 tarihleri arasında Çocuk gelişimi bölümü uygulama ve staj komisyonu tarafından belirlenmiş olan ödev ve projeleri yerine getirmek yoluyla ara-sınav için yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaklardır. 

Bu aşamadan sonraki kısım için de şartlar değerlendirilerek öncelikle Uygulama yapılması sağlanmaya çalışılacaktır. Uygulama yapılacak ise yerleri ve koşulları,  Şartların uygun olmaması durumunda da yılsonu değerlendirmesinin nasıl yapılacağı komisyon tarafından Nisan ayı 2. haftası içinde duyurulacaktır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Bölümü

 • Pandemi nedeniyle staj yapmak istemeyen öğrenciler ödev alabilecektir. 
 • Staj uygulamaları 01.03.2021-09.06.2021 tarihleri arasında haftada 3 gün şeklinde  yapılacaktır. 
 • İstanbul ili içinde Özel ve Kamu kurumlarında staja çıkmak isteyenler üniversitemiz tarafından yerleştirilmesi yapılacaktır. 
 • Kendi memleketinde (İstanbul ili dışında) staj yapmak isteyenler, staj yapacağı kurumu kendi bulması şartıyla, istedikleri kurumlarda staja çıkabilecektir. 

 

Hemşirelik Bölümü

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından bahar dönemi için verilen karar gereğince (mevcut akademik takvime bağlı kalarak);

Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf bahar dönemi müfredatında yer alan uygulamalı ders kapsamındaki tüm stajlar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacaktır.

 4. sınıf “Hemşirelikte İntörnlük Uygulaması” dersi olan öğrenciler için staj zorunludur.

      Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf Bahar Dönemi müfredatında yer alan stajı olan dersler kapsamında;

 • Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği stajlarını haftada 1 gün olacak şekilde öğrencilerin bulunduğu şehirlerde bulacakları 50 yatak ve üstü kapasitesi bulunan ve derse uygun klinik olması şartı ile sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirebileceklerini, İstanbul’da ikamet eden ya da İstanbul’da staja çıkmak isteyen öğrencilerin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Arel Üniversitesi SBYO  Hemşirelik Bölümü için onayladığı sağlık kurum ve kuruluşlarında staja çıkabileceklerine karar verilmiştir.
 • Hemşirelik Esasları Stajı Başlangıç ve Bitiş Tarihi (20.04.2021-25.05.2021 Salı )
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Stajı Başlangıç ve Bitiş Tarihi (18.03.2021-27.05.2021 Perşembe)
 • Halk Sağlığı Hemşireliği Stajı Başlangıç ve Bitiş Tarihi (16.03.2021-25.05.2021 Salı)
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Stajı Başlangıç ve Bitiş Tarihi (17.03.2021-26.05.2021 Çarşamba)

         4. sınıf “Hemşirelikte İntörnlük Uygulaması” dersi olan öğrencilerin de 09.03.2021-31.05.2021 tarihleri arasında haftada 4 gün (Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) olacak şekilde öğrencilerin bulunduğu şehirlerde bulacakları 50 yatak ve üstü kapasitesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirebileceklerine, İstanbul’da ikamet eden ya da İstanbul’da staja çıkmak isteyen öğrencilerin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Arel Üniversitesi SBYO Hemşirelik Bölümü için onayladığı sağlık kurum ve kuruluşlarında staja çıkabileceklerine, karar verilmiştir.

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Bölümü olarak, 2020-2021 Bahar Döneminde açılacak olan İş Yerinde Uygulama Dersini alacak öğrencilerimiz için yapılacak uygulamaların YÖK kararına göre şekillenmesine Bölüm Kurulu olarak karar verilmiştir. Ön Görülen durumlara göre yapılacak uygulamalar Aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

Eğitimin Yüz Yüze Olması halinde;

 • Eğitimin Yüz yüze olması halinde İş Yerinde Uygulama dersini almasında herhangi bir sorun olmayan tüm öğrencilerimiz ArelKam tarafından ilgili sağlık kuruluşlarına yerleştirilecektir.
 • İş Yerinde Uygulama dersi ile birlikte alınması gereken teorik dersleri olan öğrencilerimiz öncelikli olarak teorik derslerini alacak, Uygulamalarını yaz okulunda gerçekleştireceklerdir.

Eğitimin Online Olması Halinde;

 • Eğitimin online olması halinde öğrencilerimizin alacakları derslerde çakışma sorunu yaşanmayacağından tüm öğrencilerimiz Kredi ve AKTS’leri yettiği kadar ders ve Uygulama alabileceklerdir.

Eğitimin Hibrit Olması Halinde;

 • Eğitimin Hibrit olması halinde öğrencilerimizin ders ve Uygulamaları çakışmayacağından Teorik derslerini online alırken İş yerinde uygulama için de ArelKam tarafından yerleştirildikleri kurumlarda uygulamalarını gerçekleştireceklerdir.

Sosyal Hizmet Bölümü

2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde Sosyal Hizmet Bölümü İş Yerinde Uygulama-2 dersinin staj uygulaması hakkında bölüm öğrencilerine mail ile ulaşılarak birebir bilgilendirme yapılmıştır.

İş yerinde uygulama dersi ile ilgili soru ve sorunlarınızı ilgili dersin öğretim görevlisine ve Arelkam Cevizlibağ ofisine iletebilirsiniz.

 

Geri Tüm Duyurular