School of Health Sciences

Department of Healthcare Management

Sağlık Yönetimi Bölümü; Ülkemiz sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, etik davranışa ve ekip çalışmasına önem veren, stres yönetimi bilgi ve becerisi olan, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların yönetim, planlama, örgütlenme ve koordinasyonundan oluşan işletme sürecini yönetecek ve yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olan; çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci ve sağlık alanında yetkin işletmeciler ya da yöneticiler yetiştirir.

Çalışma Alanları

Sağlık işletmecisi ya da yöneticisi ünvanı alan, Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları: Sağlık ve sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarında, İlaç ve tıbbi cihaz endüstrisinde , sivil toplum kuruluşlarında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu işletmeci/yönetici ya da üniversitelerin ilgili fakülte, yüksekokullarında bölümlerinde akademisyen olarak çalışırlar.