Student Affairs Office

Transfer Quotas


2. Genel Not Ortalamasına  Kurumlararası Göre Yatay Geçiş

 

“Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş” önlisans programlarında kayıtlı olan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olan öğrencilerin eşdeğer programlara yapabileceği geçiştir.

(Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılmaktadır.)

  • Genel Not Ortalamasına Göre Lisans programlarında bahar yarıyılında Kurumlararası Yatay Geçiş yapılamamaktadır.
  • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.


Transfer Quotas


2. Genel Not Ortalamasına  Kurumlararası Göre Yatay Geçiş

 

“Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş” önlisans programlarında kayıtlı olan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olan öğrencilerin eşdeğer programlara yapabileceği geçiştir.

(Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılmaktadır.)