Tıp Fakültesi

Vizyon/Misyon

Misyonumuz

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunmayı, araştırma ve inovasyonu desteklemeyi, kendi öğretim elemanlarını yetiştirmeyi ve geliştirmeyi en önemlisi ise gelecekte iyi donanımlı sağlıkçılar yetiştirmeyi amaçladığımız yapımızla, topluma örnek olabilecek nitelikli bir kuruluş olmayı başarmak.

Vizyonumuz

Akıl ve bilimin esas alındığı sağlık alanında, bilgi ve iletişim çağını takip edip, bilimsel araştırmalarda ve sağlık hizmeti sunumunda öncü olup, çözüm üretebilen, değişime ayak uydurabilen, üreten ve saygın kurum kimliğini geliştirerek sürdürmek.