Vocational School

Executive Board

Vocational School Executive Board

Instructor Hüseyin ARI

Üye

Prof. Dr. Bahtişen KAVAK

Başkan

Instructor Nesrin ONUR

Müdür Yardımcısı/Üye

Assist. Prof. Deniz ARSLAN BURAK

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Temsilci/Üye

Assist. Prof. Ayşe Nükhet TURAN

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Temsilci/Üye

Dicle YAZAR SAYAR

Yüksekokul Sekreteri/Raportör