İstanbul Arel Üniversitesi

Senato

Senato

Egemen GÖZÜKARA

Genel Sekreter V. / Raportör

Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAĞOĞLU

Rektör Yardımcısı / Üye

Prof. Dr. Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı / Üye

Prof. Dr. Bahtişen KAVAK

Rektör Yardımcısı / Üye

Prof. Dr. Muhammet YELTEN

Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı / Üye

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan / Üye

Prof. Dr. Onur OSMAN

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili / Üye

Prof. Dr. Güler ERTAN

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili / Üye

Prof. Dr. Selahattin GANİZ

İletişim Fakültesi Dekan Vekili / Üye

Prof. Dr. Enver DURAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Vekili / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray ÇEVİK

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü / Üye

Prof. Dr. Bahtişen KAVAK

Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili / Üye

Prof. Dr. Ali AKDEMİR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü / Üye

Prof. Dr. Duran ÇAKMAK

Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulu / Seçilmiş Temsilci Üye

Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulu / Seçilmiş Temsilci Üye

Doç. Dr. Kenan DUMAN

İletişim Fakültesi Kurulu / Seçilmiş Temsilci Üye

Prof. Dr. Ali Sait SEVGENER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulu / Seçilmiş Temsilci Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ÜSTÜNİPEK

Güzel Sanatlar Fak. Kurulu / Seçilmiş Temsilci Üye

Prof. Dr. Köksal ÖNER

Tıp Fakültesi Kurulu / Seçilmiş Temsilci Üye

Batuhan ÖZAY

Öğrenci Konsey Başkan V.*